W celu otrzymania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych trzeba wykazać doświadczenie w księgowości, o którym mowa w par. 4 rozporządzenia ministra finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czytelnicy mają wątpliwości, w jaki sposób udokumentować doświadczenie, jeżeli nie jest ono zdobyte na podstawie stosunku pracy, ale np. umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej. Czy wystarczy np. wpis do ewidencji spółki zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg.

W odpowiedzi na pytanie Gazety Prawnej Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że par. 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie określa katalogu dokumentów, jakie należy złożyć, aby udokumentować praktykę w księgowości. Nakazuje jedynie, aby kopie dokumentów były uwierzytelnione przez notariusza. Zestaw dokumentów zależeć więc będzie od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy - jako dowód należy bowiem, zgodnie z art. 75 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl