Wystarczy zgoda przełożonego, by pracownicy kontroli skarbowej mogli stosować pociski gumowe i środki ogłuszające i łzawiące.
Projekt nowego rozporządzenia przyznaje dodatkowe uprawnienia inspektorom i pracownikom urzędów kontroli skarbowej (UKS). Policja skarbowa (wywiad skarbowy) będzie mogła stosować środki przymusu przy wykonywaniu czynności służbowych. Poza obecnie stosowanymi (np. kajdankami, miotaczami gazu, paralizatorami, siatkami obezwładniającymi, prowadnicami) i możliwością użycia broni palnej, pracownicy UKS dostaną uprawnienia do stosowania pocisków niepenetracyjnych, miotanych z broni palnej gładkolufowej (tzn. pocisków gumowych) oraz środków powodujących dysfunkcje niektórych zmysłów lub organów ciała (łzawiących oraz ogłuszających).
Zmodyfikowano również reguły stosowania kajdanek, które będą zakładane na ręce trzymane z tyłu.