Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od dochodu przekazane darowizny na określone ustawowo cele, np. kultu religijnego lub organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Czy jeśli podatnik zakończył rok podatkowy ze stratą, może odliczyć przekazaną darowiznę, aby powiększyć stratę?

Zdaniem Filipa Siwka, szefa departamentu podatkowego w Kancelarii SWS, jeżeli podatnik za dany rok wykaże w zeznaniu rocznym CIT-8 stratę, to wówczas, z uwagi na brak dochodu, nie może odliczyć darowizny. Ponadto odliczenia darowizny można dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym dokonano darowizny. Nie ma możliwości odliczenia darowizny w zaznaniu CIT-8 dotyczącym następnego roku podatkowego.

W przypadku podatników, którzy nie są w stanie przewidzieć, czy ostatecznie rok podatkowy zakończą z wynikiem dodatnim, użyteczne może być dokonywanie odliczeń z tytułu darowizn w trakcie roku podatkowego podczas płacenia zaliczek na podatek.

– Jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że podatnik osiągnął stratę, wówczas zapłacony w zaliczkach podatek będzie podlegał zwrotowi jako nadpłata – wyjaśnia Filip Siwek.

Odliczenie z tytułu darowizny będzie miało znaczenie o tyle, że zmniejszeniu ulegną zaliczki na podatek, które zostaną zwrócone po dokonaniu rozliczenia rocznego w CIT-8.

Kryteria odliczeń darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego określone są w art. 18 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), a całkowity limit odliczenia nie może przekroczyć 10 proc. dochodu uzyskanego w roku podatkowym. Natomiast kryteria przekazania tzw. darowizn nielimitowanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są określone w tzw. ustawach kościelnych.

Trzeba pamiętać, że odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz:

● osób fizycznych,

● osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

10 proc. może osoba prawna odliczyć od dochodu w ramach darowizny