Osoba ubiegająca się o pracę w kontroli skarbowej lub wywiadzie skarbowym, która odpadła podczas naboru, kolejną aplikację będzie mogła złożyć dopiero po roku.
Projekt rozporządzenia ministra finansów dotyczący trybu postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do pracy w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, którym przysługuje służbowe umundurowanie i broń, oraz w wywiadzie skarbowym, mają zacząć obowiązywać od 16 stycznia 2011 r.
Odpowiedzialna za procedurę komórka kadrowa będzie żądała nie tylko danych kandydata, ale także pozostających z nim w gospodarstwie domowym żony, rodziców, rodzeństwa czy dzieci. Ma to na celu ustalenie, czy te osoby nie są powiązane ze światem przestępczym.
Osoby biorące udział w naborze muszą być przygotowane, że kierownik komórki kadrowej bez podania przyczyn może przerwać postępowanie. Tymczasem o ponowne przyjęcie kandydaci będą mogli się ubiegać najwcześniej po roku.