Od przyszłego roku akcyza na wyroby tytoniowe wzrośnie o 4 proc., a najpopularniejsza kategoria cenowa zostanie zastąpiona średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży.
Rząd przyjął wczoraj założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Celem zmian w ustawie akcyzowej jest wdrożenie do 31 grudnia 2010 r. postanowień dyrektywy UE, która modyfikuje regulacje dotyczące minimalnych stawek akcyzy na tytoń, a także zakłada konieczność osiągnięcia minimum akcyzowego na poziomie 90 euro za 1000 sztuk papierosów w 2018 roku.
Od 1 stycznia 2011 r. stawka akcyzy na wyroby tytoniowe wzrośnie o 4 proc. Wzrost ten uzależniony będzie od poziomu inflacji. Zniesiona zostanie także tzw. najpopularniejsza kategoria cenowa (NKC) papierosów, uważana za punkt odniesienia do minimalnego podatku akcyzowego i udziału kwotowego akcyzy w całej kwocie podatku. NKC zastąpi tzw. średnia ważona detaliczna cena sprzedaży (ŚWDCS). Dodatkowo wzrośnie minimalne obciążenie akcyzą wyrobów tytoniowych. Obecnie minimalna stawka podatku dla papierosów wynosi co najmniej 57 proc. NKC, nie mniej jednak niż 64 euro za 1000 sztuk. Przepisy nowej dyrektywy przewidują, że w 2014 roku akcyza ma wynieść co najmniej 60 proc. (ŚWDCS), nie mniej niż 90 euro za 1000 sztuk.