TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI. Do 1 października podatnicy mają czas na złożenie deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Czynność ta jest opodatkowana niezależnie od tego, czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT. Deklaracji nie składają tylko podatnicy, którzy są zobowiązani do wypełnienia VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.

Więcej www.mf.gov.pl

SPRAWOZDANIA O POMOCY PUBLICZNEJ. W związku z nowelizacją ustawy o pomocy publicznej od III kwartału tego roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek składania informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej. Zasady przesyłania sprawozdań oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Więcej www.warszawa.rio.gov.pl

TERMINY EGZAMINÓW. 29 i 30 października odbędą się egzaminy ustne dla kandydatów na doradców podatkowych - poinformowała prof. Jolanta Iwin-Garzyńska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego.

CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO. 28, 29 września i 6 października odbędzie się egzamin dla osób ubiegających się o certyfikat księgowego. Kandydaci składają dokumenty do departamentu rachunkowości Ministerstwa Finansów (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu.

ZMIANA PRZEPISÓW W CZECHACH. Parlament Czech przyjął pakiet ustaw wprowadzających zamiany do systemu podatkowego. Obok jednej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują one zmianę zasad dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, zwolnienia kapitałowego i wprowadzają możliwość wydawania wiążących opinii podatkowych.

Więcej www.taxnews.pl