Konta internetowe pozwalają na załatwienie wielu płatności. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy opłacenie wpisu sądowego z konta internetowego ostatniego dnia może spowodować odrzucenie skargi do sądu administracyjnego. Załóżmy, że skarżący opłaca wpis sądowy ostatniego dnia wieczorem. Z uwagi na systemy operacyjne i możliwości techniczne, skarżący jest w stanie złożyć dyspozycję. Operacja zostanie zrealizowana jednak dopiero następnego dnia.

W jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że datą uiszczenia wpisu sądowego za pomocą przelewu internetowego jest dzień złożenia dyspozycji, a nie dzień jego realizacji (sygn. akt IFSK1157/05). Jak zauważył sąd, problem powstał dlatego, że na drukach polecenia przelewu internetowego nie ma daty złożenia dyspozycji. W takiej zatem sytuacji, jeżeli bank potwierdzi datę złożenia przelewu, oznacza to, że musiała ona zostać zapisana na serwerze. Zdaniem sądu w przypadku przelewów internetowych można zastosować dotychczasową linę orzeczniczą dotyczącą zwykłych przelewów.

W praktyce oznacza to, że dla zachowania terminu istotna jest data złożenia polecenia przelewu, a nie jego wykonanie. W ocenie NSA w przypadku przelewu internetowego liczy się moment przyjęcia polecenia przelewu przez serwer banku, z tym jednak zastrzeżeniem, że na koncie klienta w chwili przyjęcia zlecenia muszą być środki wystarczające do jego realizacji.

Sąd nie może zatem automatycznie odrzucić skargi, która została opłacona przez internet, jeżeli realizacja przelewu nastąpiła po terminie. Powinien wezwać skarżącego do przedstawienia dokumentu, z którego wynika data złożenia dyspozycji. Jeżeli serwer bankowy zarejestrował taką operację przed upływem terminu do opłacenia skargi, a na koncie były środki do jego realizacji, nie ma podstaw do odrzucenia skargi.

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl