Podziemne wyrobiska górnicze podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną kopalni, która kwestionowała wysokość podatku od nieruchomości za 2006 rok. Sąd potwierdził, że budowle znajdujące się w podziemnych wyrobiskach górniczych są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Jak podkreślił sędzia NSA Tomasz Zborzyński, ustawodawca nie różnicuje budowli na naziemne i podziemnie. Dlatego w ocenie NSA organy podatkowe prawidłowo zażądały podatku także od budowli znajdujących się pod ziemią.
Spór w sprawie powstał po tym, jak organy podatkowe zarzuciły spółce nieprawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości. W ich ocenie w złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości spółka nie wykazała budowli znajdujących się w podziemnych wyrobiskach górniczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą o wartości prawie 300 mln zł.
Spółka uznała, że nie istnieją żadne przesłanki pozwalające na obciążenie przestrzeni stanowiącej przedmiot użytkowania górniczego podatkiem od nieruchomości. W jej ocenie nie ma podstaw do powiązania pojęcia nieruchomości występującego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych do przestrzeni, która z nieruchomością nie ma nic wspólnego. Organy podatkowe dokonały interpretacji przepisów, która doprowadziła do rozszerzenia zakresu podatku od nieruchomości na obiekty, które nie mają nic wspólnego z pojęciem nieruchomości. Sądy administracyjne obu instancji nie podzieliły stanowiska spółki. Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt II FSK 342/09.