Od 1 maja 2011 r. 150 tys. nowych podatników zainstaluje w firmie kasę fiskalną. Za nierejestrowanie sprzedaży w kasach podatnik zostanie ukarany grzywną.
Od 1 maja 2011 r. znaczna grupa podatników VAT utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących. Znajdą się w niej m.in. lekarze i prawnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Eksperci radzą, aby już dziś zastanowić się nad wyborem odpowiedniego urządzenia. A pomysłu na nieewidencjonowanie sprzedaży w kasie nie wcielać w życie. Urzędnicy skarbowi skrupulatnie sprawdzają dopełnianie tego obowiązku i nie zastanawiają się nad wlepianiem nieuczciwym podatnikom mandatów. Tylko przez pierwszy miesiąc wakacji wystawili ich 7,5 tys.

Nowe obowiązki

Na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930) ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas począwszy od 30 kwietnia 2011 r. przestaną korzystać usługi prawnicze (z wyłączeniem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A) oraz usługi w zakresie ochrony zdrowia.
Ewelina Lelito, starszy konsultant w BDO, wskazuje, że obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas fiskalnych nie będzie nadal dotyczyć podatników, których roczne obroty nie przekroczą 40 tys. zł. Zachowane również zostaną dotychczasowe kryteria stosowania zwolnień dla podatników rozpoczynających działalność.

Podatnik skorzysta z ulgi

Jeśli chodzi o praktyczne konsekwencje zmiany przepisów o kasach, w pierwszej kolejności oznaczają one obowiązek zaopatrzenia się przez podatników w kasy rejestrujące. Marek Wojda, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, zauważa jednak, że wiąże się to z pewnym wydatkiem, jednak podatnicy są uprawnieniu do rekompensaty 90 proc. ceny netto, nie więcej niż 700 zł (przez obniżenie podatku należnego lub zwrot z urzędu skarbowego, np. w przypadku podatników świadczących usługi zwolnione z VAT).
Adrian Branny, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, dodaje, że kwotę ulgi z tytułu korzystania z ulgi na zakup kasy można zasadniczo odliczyć od VAT należnego w deklaracji za okres, w którym podatnik rozpoczął ewidencjonowanie lub późniejszej.
– Należy jednak pamiętać m.in. o wcześniejszym zgłoszeniu liczby kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania oraz posiadaniu dowodu zapłaty całości należności za ich zakup – podpowiada Adrian Branny.
A Marek Wojda dodaje, że podatnicy poza kupnem urządzeń fiskalnych będą musieli także nauczyć się ich obsługi i przyzwyczaić do nowego, przynajmniej na początku nieco uciążliwego, obowiązku.

Klient może żądać paragonu

Od 1 maja 2011 r. np. pacjenci gabinetów lekarskich czy indywidualni klienci kancelarii prawnych mogą, co do zasady, oczekiwać wydania paragonu potwierdzającego wykonaną usługę. Marek Wojda stwierdza, że jeśli paragon nie zostanie wydany, nie zawsze musi to oznaczać zaniedbanie po stronie usługodawcy.
– Mogą wystąpić sytuacje, choć zapewne nie będzie to regułą, gdy odmowa wydania paragonu wynika ze skorzystania ze zwolnienia od obowiązku stosowania kas na innej podstawie, np. dany podatnik nie przekroczył limitu podmiotowego zwolnienia od obowiązku ewidencji na kasach rejestrujących (40 tys. zł.) – ostrzega ekspert Baker & McKenzie.

Nie warto oszukiwać

Podatnicy, którzy będą oszukiwać fiskusa i nie będą nabijać transakcji w kasie fiskalnej, by płacić niższe podatki, muszą się liczyć z tym, że zostaną ukarani. Ewelina Lelito przypomina, że sankcje za takie nieprawidłowości przewiduje Kodeks karny skarbowy.
– Dodatkowo w przypadku lekarzy czy prawników takie oszustwa mogą się wiązać z postępowaniem dyscyplinarnym w ramach danego samorządu zawodowego – dodaje Ewelina Lelito.