Energia elektryczna zużywana na własne potrzeby przez podmioty, które uzyskały na nią koncesję, będzie objęta akcyzą.
Nowe regulacje dotyczące przepisów akcyzowych zostały zawarte w podpisanej przez prezydenta ustawie z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany polegają m.in. na unormowaniu krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; wprowadzeniu instytucji zarejestrowanego wysyłającego w celu umożliwienia szerszego zastosowania procedury zawieszania poboru akcyzy w stosunku do importowanych wyrobów akcyzowych; określeniu zasad postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE.
Ponadto ustawa zakłada wprowadzenie zmian związanych z koniecznością uwzględnienia potrzeb praktyki w zakresie stosowania przepisów akcyzowych. Do najważniejszych należą przede wszystkim opodatkowanie zużycia nabywanej na własne potrzeby energii elektrycznej przez podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej, która obecnie nie jest opodatkowana. Ustawa wejdzie w życie 1 września 2010 r.