Nabywcy energii elektrycznej, którzy posiadają koncesję na jej wytwarzanie i zużywają ją na własne potrzeby, nie płacą podatku akcyzowego – orzekł wczoraj WSA w Warszawie.
Warszawski sąd przyznał rację podmiotom, które posiadają koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i nabywany prąd wykorzystują do własnych potrzeb. Wbrew stanowisku ministra finansów sąd orzekł, że wytwórcy energii (posiadający koncesję) nie muszą płacić podatku akcyzowego od energii zużywanej na własne potrzeby. W art. 9 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.), który określa w jakich sytuacjach energia elektryczna jest opodatkowana, ustawodawca nie przewidział przypadku zużycia energii na potrzeby własne wytwórcy. Jak podkreślił wczoraj WSA, zgodnie z art. 217 konstytucji przedmiot opodatkowania musi wynikać jasno z ustawy. W ustawie o podatku akcyzowym jest więc luka prawna. Sąd przyznał rację skarżącej spółce, że luki takiej nie można wypełnić poprzez interpretację ogólną prawa podatkowego, którą minister finansów wydał 31 marca 2009 r., a więc miesiąc po wejściu w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym.
Wyjaśnijmy, że luka w przepisach dotyczy podmiotów posiadających koncesję jedynie na wytwarzanie energii. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane akcyzą są podmioty zużywające energię na własne potrzeby i posiadające koncesję na przesyłanie, dystrybucję i obrót tą energią.