Organy podatkowe mogą stosować sankcje ekonomiczne wobec przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o cenach w postaci kwot nienależnych i kwot dodatkowych. Przepisy w tym zakresie ulegną zmianie na skutek nowelizacji ustawy o cenach oraz niektórych innych ustaw, którą rozpatrzył Senat.

Obecnie sankcje mogą być nałożone na przedsiębiorcę, który nie obniżył ceny w przypadkach, gdy towar nie wykazuje cech określonych w charakterystyce jakościowej towaru (usługi) lub gdy ma wady. Nowelizacja znosi obowiązek stosowania obniżek cen. Jednak przedsiębiorca stosujący ceny urzędowe lub marże handlowe z naruszeniem przepisów ustawy o cenach będzie musiał zwrócić kupującemu kwotę nienależną. W przypadku gdy koszt związany z ustaleniem tożsamości kupującego będzie niewspółmierny do wysokości tej kwoty, należy ją wpłacić do budżetu państwa.

Jeżeli organ kontroli skarbowej stwierdzi po rozpoczęciu kontroli, że kwota nienależna nie została zwrócona kupującemu albo wpłacona do budżetu, przedsiębiorca będzie musiał uiścić kwotę dodatkową w wysokości 150 proc. kwoty nienależnej. Decyzję o określeniu kwoty nienależnej i ustaleniu kwoty dodatkowej wyda naczelnik urzędu skarbowego na wniosek organu kontroli skarbowej. Na uregulowanie kwot nienależnych i dodatkowych przedsiębiorca będzie miał 14 dni od uprawomocnienia się decyzji.