Środki trwałe podlegają corocznej inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości w tym przypadku możliwe jest rozpoczęcie tych czynności trzy miesiące przed tym terminem.

Warto pamiętać, że jeżeli środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, ustawa daje możliwość zinwentaryzowania ich raz na cztery lata.

Może się zdarzyć, że w czasie inwentaryzacji zostaną ujawnione środki trwałe, które nie widnieją w ewidencji księgowej. W takim przypadku należy je wycenić i ująć w księgach rachunkowych. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Jeżeli nie jest to możliwe, należy ustalić wartość, po której ujawniony środek trwały mógłby być w tym momencie sprzedany.

Ujawniony środek trwały należy ująć w księgach rachunkowych firmy za pośrednictwem konta 265 „Rozliczenie nadwyżek”. W następnej kolejności należy ustalić sposób i okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne środka trwałego w księgach rachunkowych powinny być dokonywane następującym zapisem: strona Wn konta 400 „Amortyzacja”, strona Ma konto 050 „Umorzenie środków trwałych”.

Inwentaryzację środków trwałych można przeprowadzać trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a gdy znajdują się one na terenie strzeżonym, raz na cztery lata

 

Jak ujawnić środek trwały

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl