Miesięczny limit zwolnienia z PIT stypendiów dla uczniów i studentów należy zastąpić limitem rocznym.
Stypendia mogą być zwolnione z PIT w ramach rocznego limitu 3,8 tys. zł zamiast miesięcznego – 380 zł. Zmianę zawiera projekt nowelizacji ustawy o PIT komisji Przyjazne Państwo, który zostanie skierowany do marszałka Sejmu. Chodzi o stypendia przyznawane przez samorządy i organizacje pożytku publicznego, np. fundacje. Zmiana rozwiąże problem utraty zwolnienia, gdy wypłacane są świadczenia za kilka miesięcy.
Ponadto uzyskiwanie innych dochodów przez ucznia czy studenta nie będzie skutkowało utratą zwolnienia. Anna Misiak, doradca podatkowy z MDDP, zwraca uwagę, że stypendia zwolnione są wypłacane przez różne podmioty i płatnicy mogą mieć problem z ustaleniem, czy wypłacane kwoty mieszczą się w limicie.
Według Anny Misiak dla stypendysty korzystne byłoby informowanie płatnika, czy otrzymuje stypendia zwolnione od innego podmiotu, tak aby nie trzeba było płacić zaliczki na podatek.