Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawa C-311/09) ryczałtowy system opodatkowania VAT usług przewozu pasażerów autobusami zarejestrowanymi za granicą był niezgodny z unijnymi przepisami. Minister finansów w wydanej interpretacji ogólnej z 21 czerwca 2010 r. (nr PT2/8133/37/ 261/ZSW/2010/636) uznał, że do czasu zmiany rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT należy stosować reguły ogólne dotyczące opodatkowania VAT.

– Projekt przepisów w ciągu najbliższych tygodni prześlemy do konsultacji zewnętrznych – zapewnia Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.

Biorąc pod uwagę zasady określające podatek przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym, transport pasażerów obciążony jest podatkiem tam, gdzie się odbywa z uwzględnieniem pokonanych odległości. Transport drogowy będzie więc opodatkowany stawką 7 proc. VAT na wartości usługi przypadającej na odcinek przejechany w Polsce. W celu zapłaty podatku firma świadcząca usługę przewozu powinna się zarejestrować w Polsce.

Należy dodać, że według interpretacji zasady ogólne nie będą dotyczyły firm świadczących usługi autobusami zarejestrowanymi poza UE, ponieważ, zdaniem Ministerstwa Finansów, Trybunał zakwestionował jedynie przepisy dotyczące ryczałtowego poboru VAT od firm wykorzystujących autobusy zarejestrowane w Unii.

– Przepisy o VAT nie uzasadniają różnego traktowania przewozu w zależności od tego, skąd pochodzi autobus – tłumaczy Dominika Cabaj, dyrektor z DLA Piper Wiater.

W tym zakresie należałoby również stosować reguły ogólne, czyli transport powinien być opodatkowany VAT zgodnie z przejechaną trasą.