Związek pracodawców chce abolicji dla firm, które nie opodatkowały pakietów medycznych. Resort finansów nie zgadza się na takie zwolnienie przedsiębiorców z podatku. Zdaniem ekspertów abolicja łamie konstytucyjną zasadę równości podatników względem prawa.
Pracodawcy RP wystąpili do ministra finansów z prośbą o wprowadzenie abolicji dla pakietów medycznych. Abolicją – według pracodawców – mieliby zostać objęci pracodawcy, którzy opłacali pracownikom dodatkowe świadczenia medyczne i nie odprowadzali od ich wartości podatku dochodowego od osób fizycznych. To skutek uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10). Sąd uznał, że wartość abonamentu medycznego otrzymanego od pracodawcy jest przychodem pracownika, od którego powinien być odprowadzony PIT. Ministerstwo Finansów twierdzi, że nie ma żadnych podstaw do wprowadzenia abolicji. Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i urzędy skarbowe od kilku lat prezentowały stanowisko zgodne z uchwałą NSA.

Niejasne regulacje