Każdy podatnik, zarówno przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, musi przechowywać dokumentację podatkową przez prawie sześć lat. Wszystko dlatego, że po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, przedawnia się zobowiązanie podatkowe. Problem pojawi się, gdy podatnik stracił dokumenty. Mówimy tu m.in. o księgach podatkowych, rachunkowych, dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Utrata tej dokumentacji może nastąpić z różnych przyczyn. Zazwyczaj jest to powódź czy pożar. Zdarzają się także kradzieże.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zawiadomienia fiskusa

Obliczania przychodów i kosztów

Rozliczeń podatkowych