Czy sprzedaż odzyskanej nieruchomości podlega PIT

Podatnikowi zwrócono nieruchomość decyzją starosty po wywłaszczeniu 20 maja 2009 r. Od daty nabycia przez podatnika zwróconych, a uprzednio wywłaszczonych nieruchomości upłynęło ponad pięć lat. Czy przychody uzyskane ze sprzedaży zwróconej nieruchomości podlegają PIT?

Czy sprzedaż działek zawsze podlega VAT

W 1987 r. podatnik odziedziczył postanowieniem sądu w spadku po ojcu gospodarstwo rolne. Podatnik postanowił podzielić otrzymaną działkę na siedem mniejszych. Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Czy od sprzedaży tych działek podatnik będzie zobowiązany zapłacić VAT?

Czy odsetki od kredytu będą kosztem

Podatniczka wraz z mężem 8 lutego 2006 r. zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, stanowiącej wspólny majątek małżeński. Do 31 grudnia 2008 r. nieruchomość była wynajmowana przez podatniczkę i jej małżonka, a dochody z wynajmu były rozliczane ryczałtem. Od 2009 r. podatniczka rozpoczęła działalność gospodarczą związaną z najmem nieruchomości. Czy odsetki od kredytu hipotecznego mogą stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności?

Czy ulga meldunkowa obejmuje grunt

Podatnik 26 lutego 2007 r. kupił nieruchomość, na którą składa się działka oraz wolno stojący na niej budynek mieszkalny, jednorodzinny. W tym budynku podatnik zameldował się i mieszkał do 7 stycznia 2010 roku, tj. do dnia, w którym nieruchomość sprzedał. Czy uldze meldunkowej podlega przychód uzyskany ze sprzedaży całej nieruchomości?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie transakcje związane z nieruchomościami interesują fiskusa.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.