Czy jest zapłata za pobieranie zaliczek

Podatnik zatrudnia 10 osób. Zawsze terminowo odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od ich wynagrodzeń. Czy przysługuje mu wynagrodzenie za dopełnienie tego obowiązku?

Czy żona zapłaci za zaległe podatki męża

Podatniczka i jej mąż są małżeństwem. Nie mają rozdzielności majątkowej. Czy żona może odpowiadać za zaległości podatkowe męża?

Czy podatnik będzie odpowiedzialny za płatnika

Pracodawca przez pół roku 2010 roku nie wpłacał zaliczek na PIT od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń. Czy odpowiedzialność za ten błąd poniesie podatnik?

Czy płatnik przechowuje dokumenty podatkowe

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą musi przechowywać dokumenty związane z poborem i odprowadzaniem należnych fiskusowi podatków?

Czy odpowiedzialność za podatki jest określona

Podatnik zamierza otworzyć działalność gospodarczą i zatrudnić kilka osób. Czy przepisy precyzują, jaką odpowiedzialność za podatki ponosi płatnik?

Czy płatnik wyznacza osobę do podatków

Podatniczka zleciła w swojej firmie jednej osobie obowiązki związane z poborem i odprowadzaniem należnym podatków. Czy miała do tego prawo?

Czy osoba trzecia odpowie za zaległości podatkowe

Podatnik przez 10 lat nie płacił należnych podatków. Obecnie przebywa w zakładzie psychiatrycznym. Czy do odpowiedzialności za te zaległości mogą zostać pociągnięte osoby trzecie?

Czy rozwód uwalnia od odpowiedzialności

Podatnik jest po rozwodzie. W czasie trwania małżeństwa jego żona nie odprowadzała należnych podatków. Czy rozwód pozwoli podatnikowi uniknąć odpowiedzialności za długi żony?

Czy jest odpowiedzialność za długi rodzeństwa

Brat podatniczki od trzech lat uzyskuje dochody z prowadzonej firmy i rozlicza się z urzędem skarbowym. Jednak nie wpłaca należnego PIT. Podatniczka jest współwłaścicielem tej firmy. Czy może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za zaległości brata?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i jak odpowiada za podatki.