W bagażu podręcznym można przywieźć towary nieprzeznaczone do celów handlowych w ramach limitów wartościowych.
Przywożąc z zagranicznych wakacji ulubione perfumy, alkohol czy papierosy, trzeba pamiętać o ograniczeniach ilościowych, których przekroczenie skutkuje koniecznością poniesienia opłat celnych oraz podatkowych. Doktor Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, wyjaśnia, że wprowadzenie obszaru celnego dla całej UE doprowadziło do ujednolicenia zasad opodatkowania towarów przywożonych z innych krajów.
– Przepisy dotyczące zwolnień stosuje się łącznie dla VAT, cła oraz akcyzy. Mają one charakter zarówno wartościowy, jak i ilościowy – mówi Krzysztof Biernacki.
W pierwszym przypadku zwolniony jest przywóz w bagażu osobistym podróżnego towarów nieprzeznaczonych do celów handlowych, których wartość odpowiednio nie przekracza w transporcie lądowym równowartości 300 euro, a w transporcie morskim i lotniczym 430 euro. Przy określeniu wartości uprawniającej do zwolnienia nie można dzielić wartości jednego przedmiotu.
– Wskazane kwoty dotyczą towarów przywożonych w bagażu jednego podróżnego, a nie są kalkulowane na poszczególne przywożone przedmioty – tłumaczy nasz rozmówca.
W przypadku wyrobów akcyzowych kryterium ilościowe dotyczy odpowiednio wyrobów tytoniowych, alkoholu oraz perfum.
– Przepisy wskazują konkretne liczby artykułów, których przywóz jest zwolniony z opłat, np. 200 sztuk papierosów, 2 litry wina lub 50 g perfum – wskazuje Krzysztof Biernacki.
Ekspert dodaje, że zwolnieniu podlega także paliwo przywożone w zamontowanym na stałe zbiorniku środka transportu w ilości nieprzekraczającej 200 litrów, a w przypadku zbiorników przenośnych jednorazowo do 10 litrów.
– Zwolnienia wartościowego nie łączy się ze zwolnieniem ilościowym. Są to odrębne zwolnienia, które nie podlegają sumowaniu – podkreśla Krzysztof Biernacki.
Opisane wyżej zwolnienia dotyczą wszystkich podróżnych. Dodatkowo przepisy wprowadzają szczególne zwolnienia, np. dla osób przenoszących swoje mienie spoza UE w związku z małżeństwem, przeprowadzką itd.