Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wprowadzającej do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2008/118/WE. Eksperci z firmy Ernst & Young podkreślają, że nowela ma m.in. wprowadzić system kontroli wyrobów akcyzowych – EMCS (Excise Movement and Control System).

Czym jest EMCS

System EMCS to elektroniczny system kontroli wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Zbigniew Liptak, starszy menedżer w Ernst & Young, tłumaczy, że zakłada on całkowite odejście od aktualnej papierowej formy kontroli wyrobów akcyzowych na podstawie ADT na rzecz elektronicznych komunikatów przesyłanych pomiędzy podatnikami oraz organami celnymi.

– Dzięki temu proces kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych ma być szybszy i sprawniejszy – ocenia Zbigniew Liptak.

Na mocy unijnej Dyrektywy 2008/118/WE system EMCS obowiązuje już od początku kwietnia 2010 r. w większości państw Unii Europejskiej. Polska ma obowiązek wdrożyć EMCS do końca tego roku.

Co robi Polska

W celu sprostania wymaganiom wspólnotowym Polska musi wdrożyć EMCS do końca grudnia 2010 r. W tym celu – jak podpowiada Łukasz Janiga, starszy konsultant w Ernst & Young – należy stworzyć odpowiednie ramy prawne dla funkcjonowania systemu oraz, co niezwykle istotne, stworzyć informatyczne podstawy dla funkcjonowania tego systemu.

Aktualny projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym stwarza ramy prawne dla EMCS i można oczekiwać, że w takim kształcie przejdzie pomyślnie proces legislacyjny. Natomiast kwestią problematyczną jest niestety wciąż zbudowanie odpowiedniego systemu informatycznego, który pozwalałby na efektywną kontrolę obrotu wyrobami akcyzowymi.

– Bez stworzenia takiego systemu informatycznego w praktyce niemożliwe będzie przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy tak w Polsce, jak i do innych krajów – ostrzega Łukasz Janiga.