Podatnik, który przedstawił polskiemu pracodawcy certyfikat potwierdzający niemiecką rezydencję ze światowych dochodów – również polskich – musi się rozliczać tylko w Niemczech.
Obywatel Niemiec od 1 stycznia 2009 r. mieszka i pracuje w Niemczech. W Polsce przebywał w 2009 roku tylko około 100 dni. W Warszawie jest zameldowany. Czasami pracuje w Polsce na zasadzie umów-zleceń. Głównie chodzi o tłumaczenia, czasami działalność naukową. Podatnik rozliczał się i w Polsce, i w Niemczech. Od kiedy na początku 2010 r. przedłożył pracodawcom certyfikat rezydencji, dochody te musi w całości opodatkować w Niemczech. W 2009 roku podatnik nie wiedział o tym, że z polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, że nie podlega opodatkowaniu w Polsce, i jego pracodawcy odprowadzali podatki.
Warszawska izba skarbowa w wydanej interpretacji zwróciła uwagę, że w analizowanym przypadku został pobrany podatek od dochodu zwolnionego z PIT, w związku z czym powstała nadpłata. Aby ją odzyskać, podatnik musi złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty trzeba złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty skutkuje wszczęciem postępowania podatkowego przez organ podatkowy. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego prawidłowo określi wysokość należnego podatku, która pozwoli na ewentualne stwierdzenie nadpłaty, i dokona jej zwrotu bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.
Zatem przychody uzyskane przez podatnika z tytułu tłumaczeń i działalności naukowej wykonywanych w ramach umowy zlecenia nie podlegają opodatkowaniu w Polsce od momentu przedłożenia pracodawcom polskim certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec. O zwrot nadpłaconego podatku za 2009 rok podatnik może ubiegać się przez złożenie korekty zeznania za 2009 rok wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 czerwca 2010 r. (nr IPPB4/415-219/10-4/SP).