• ZWOLNIENIE Z AKCYZY. Zwolnienie z oznaczania pewnych wyrobów znakami akcyzy zostaje przedłużone do końca 2009 roku. Dotyczy to np. cygar, wina musującego wytworzonego na terytorium kraju, a także wyrobów wytworzonych poza krajem z przeznaczeniem do zużycia m.in. na wystawach i targach, jeżeli są przeznaczone do bezpłatnego rozdania publiczności, wykorzystane w celu reklamy. Zwolnienie wynika z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ministra finansów z 11 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. nr 236, poz. 1739).
  • ZANIECHANIE POBORU PODATKU. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz.U. nr 236, poz. 1738). Zgodnie z nim do końca 2059 roku nie będzie pobierany od nierezydentów podatek od dochodów z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych w 2008 roku. Opodatkowanie obligacji utrudniłoby sklasyfikowanie tych obligacji wśród inwestorów zagranicznych i ograniczyłoby ich płynność na rynku wtórnym.
  • UPRASZCZANIE PODATKÓW. Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Zadaniem komisji będzie analiza i likwidacja przepisów regulujących kwestie społeczne oraz gospodarcze, które są niejasne, niespójne, zbędne lub nieskuteczne. Komisja zajmie się m.in. upraszczaniem systemu podatkowego. Wybór składu osobowego i ukonstytuowanie komisji nastąpi najprawdopodobniej na następnym posiedzeniu Sejmu w dniach 9-11 stycznia 2008 roku.

Więcej www.sejm.gov.pl

■ WOLONTARIAT W URZĘDZIE SKARBOWYM. Z inicjatywy naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim, w urzędzie został wdrożony projekt pod nazwą Wolontariat w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaskim. Został on stworzony z myślą o osobach, które w ramach wolontariatu chciałyby zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie pracy urzędu skarbowego.

Więcej www.is.biaman.pl