Drugie miejsce przypada uldze internetowej, a trzecie uldze rehabilitacyjnej. W tym roku wyjątkowo często podatnicy w wypełnianych PIT popełniali błędy. Świadczy o tym rosnąca liczba składanych korekt – takie informacje uzyskaliśmy z izb skarbowych.

Liczba zeznań

Porównując liczbę zeznań złożonych w 2010 roku (rozliczenie za 2009 rok) i w 2009 roku (rozliczenie za 2008 rok), można stwierdzić, że nie doszło do żadnej rewolucji. Dane z obu lat są zbliżone, choć po wprowadzeniu do systemu skarbówki wszystkich zeznań liczby te mogą się jeszcze zmienić.

Przechodząc do konkretnych liczb, Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku podaje nam, że w urzędach skarbowych w woj. podlaskim rozliczyło się za 2009 rok 718 729 osób, czyli o 955 mniej niż przed rokiem. W woj. łódzkim za 2009 rok wpłynęło 1 011 557 zeznań, a za 2008 rok 968 452. W woj. małopolskim liczba zeznań za ubiegły rok to 1 638 516, a za 2008 – 1 609 088. W woj. opolskim w 2010 roku podatnicy złożyli 348 589 zeznań PIT, a w 2009 roku było to 354 814.

Wykorzystane ulgi

Mimo że katalog ulg podatkowych topnieje z roku na rok, podatnicy chętnie z nich korzystają.

– Liczba podatników, którzy skorzystali z ulgi: prorodzinnej – 551 478 osób, internetowej – 492 655, rehabilitacyjnej – 113 385. Tak duża liczba osób odliczających ulgę prorodzinną świadczy o jej powszechności oraz o coraz większej wiedzy podatników o sposobie jej rozliczania – stwierdza Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie.

Podobnie jest w całej Polsce.

Jednak przy korzystaniu z tego odliczenia nie obeszło się bez kłopotów. Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi wskazuje, że najwięcej pytań i wątpliwości podatnicy mieli przy uldze prorodzinnej i dotyczyły one proporcjonalności odliczania ulgi za 2009 rok.

Dopłaty i nadpłaty

Ciekawe dane z naszej sondy dotyczą skutków rozliczenia PIT, tj. nadpłat i dopłat podatku. Wszystkie izby skarbowe, z którymi rozmawialiśmy, podały nam, że podatnicy w 2010 roku mniej dopłacili fiskusowi.

– Liczba zeznań z dopłatami w 2009 roku to 61 544, a w 2008 roku 81 771 – stwierdza Katarzyna Głąb z Izby Skarbowej w Olsztynie.

Radosław Hancewicz mówi, że liczba zeznań z wykazanymi kwotami, które podatnicy muszą dopłacić fiskusowi, spadła z 56 tys. w ubiegłym roku do 43 tys. w tym roku. Dodaje, że więcej osób, bo aż 305 752, dostanie zwrot nadpłaconego podatku. Przed rokiem takich osób było 290 946.

Podobne zestawienia dotyczą kwot dopłat. Przykładowo w woj. lubelskim za 2009 rok podatnicy musieli dopłacić – 163,8 mln zł, a za 2008 rok 258,5 mln zł. W woj. świętokrzyskim z PIT za 2009 rok podatnicy musieli dopłacić 109 mln zł, a w 2008 roku 147 mln zł. W woj. łódzkim w 2010 roku podatnicy dopłacili 345 mln zł, a w 2009 – 451,5 mln zł.

Występujące pomyłki

W rozliczeniu PIT za 2009 rok rekordowo dużo było korekt zeznań. W woj. podlaskim tylko do końca maja, czyli w miesiąc od zakończenia kampanii PIT, podatnicy skorygowali 14 277 zeznań. Rok wcześniej takich korekt było 10 030.

Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie stwierdza, że pojawiające się błędy są podobne jak w latach ubiegłych i dotyczą: braku podpisu w zeznaniu, posługiwania się NIP płatnika czy braku załączników do zeznania.

Małgorzata Erdenberger z Izby Skarbowej w Kielcach do tej listy dodaje niewpisywanie PESEL-u lub daty urodzenia dziecka w składanym załączniku PIT/O przy korzystaniu z ulgi na dziecko oraz odliczanie ulg poza limity ustawowe.

– Jeżeli pojawiały się w zeznaniach błędy rachunkowe, to najczęściej polegały one na: błędnie wyliczonej wysokości podatku należnego, błędnie wykazanej kwocie wpłaconych zaliczek, niewłaściwym odliczaniu składek zdrowotnych – wyjaśnia Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie.

Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu zwraca uwagę, że wśród złożonych zeznań wystąpiło dużo błędów polegających na nieprawidłowym sposobie obliczenia kwoty ulgi prorodzinnej.