W przepisach podatkowych dotacje nie zostały odrębnie zdefiniowane i dlatego dla celów prawidłowej kwalifikacji przyznanych kwot pieniężnych mających charakter dotacji czy środków bezzwrotnej pomocy należy odwołać się do przepisów o finansach publicznych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Jak rozliczyć dotację w transzach
• Czy wynagrodzenia pracowników sfinansowane z dotacji są kosztem
• Jak rozliczyć dotację w CIT-8

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe powoduje przyznanie bezzwrotnej pomocy