Producenci wyrobów ciastkarskich stosują różne stawki VAT na swoje wyroby, co wynika z rozbieżności między Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług stosowaną na potrzeby statystyczne (PKWiU z 2008 r.) i rozliczeń VAT (PKWiU z 1997 r.). Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (16148), problem ten zniknie od przyszłego roku, kiedy wejdą w życie zmiany w ustawie o VAT.

MF wyjaśniło, że w Sejmie jest projekt nowelizacji ustawy o VAT, który dostosowuje przepisy odwołujące się do PKWiU do nowej klasyfikacji z 2008 r. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT wyroby ciastkarskie, jak i pozostałe wyroby piekarskie wymienione w poz. 25–25f załącznika nr 3 do tej ustawy podlegają 7-proc. VAT. Odzwierciedleniem wyrobów wymienionych w tych pozycjach jest asortyment wyrobów ciastkarskich, pieczywa oraz innych produktów piekarskich wymieniony w poz. 30–34 załącznika nr 3 do projektu ustawy.

Przy opracowywaniu tych pozycji korzystano zarówno z nomenklatury i symboli wynikających z PKWiU z 2008 r., jak i nazewnictwa wyrobów stosowanego w obo- wiązującym załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Dlatego zdaniem MF podatnicy nie powinni mieć wątpliwości, jakiej stawce będą podlegały od 1 stycznia 2011 r. produkowane przez nich wyroby ciastkarskie.