Czy urząd wezwie do zapłaty odsetek

Podatnik zamierza w drugim tygodniu lipca uregulować zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Czy podatnik musi poczekać, aż urząd wezwie go do zapłaty tych należności?

Czy tylko stary dług jest oprocentowany

Podatnik nie wpłacił należnego PIT za 2009 rok. Ma więc zaległość podatkową. Ponadto od początku 2010 roku nie wpłacał należnych zaliczek na podatek dochodowy. Czy odsetki będzie musiał uregulować tylko od zaległości z 2009 roku?

Czy fiskus może wydać decyzję z odsetkami

Organ podatkowy przesłał do podatnika decyzję po zakończeniu postępowania podatkowego. Z decyzji wynika, że podatnik wpłacał inne zaliczki niż te, które wykazał w zeznaniu, w wyniku czego powstała u niego zaległość podatkowa. Fiskus określił w decyzji wysokość odsetek za zwłokę. Czy miał do tego prawo?

Czy podatnik sam naliczy oprocentowanie

Podatnik chciałby uregulować zaległy podatek od czynności cywilnoprawnych, który powinien zapłacić od umowy pożyczki. Czy sam musi obliczyć należne odsetki za zwłokę?

Czy są zasady obliczania odsetek za zwłokę

Podatniczka musi zapłacić odsetki za zwłokę od 1 tys. zł długu, który powstał jej z rozliczenia PIT za 2009 rok. Kwotę tę wpłaci 1 sierpnia 2010 r. Czy przepisy określają zasady naliczania odsetek za zwłokę?

Czy można obniżyć wysokość wpłaty

W PIT za 2009 rok podatnik nieprawidłowo odliczył od dochodu wydatki na internet. Zamiast 670 zł odliczył 760 zł. W związku z tym powstała u niego zaległość podatkowa. Podatnik chce złożyć korektę i wpłacić zaległy podatek wraz z odsetkami. Czy może zastosować niższe odsetki za zwłokę?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy w rozliczeniach uwzględnia się odsetki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.