Podatnik, który w rozliczeniu za 2007 rok chce podzielić się 1 proc. podatku z organizacją pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38), powinien podać wysokość wpłaty oraz dane pozwalające zidentyfikować organizację, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do KRS. Wpłatę przekaże urząd skarbowy.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów pozwala na to, aby podatnik w zeznaniu mógł podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego, np. konkretny cel w postaci wsparcia jednego dziecka.

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. Informacje te zostaną przesłane organizacjom przez urząd, jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

EWA MATYSZEWSKA