Pracodawcy nie znajdą jednoznacznej odpowiedzi, czy wydatki na organizację przed świętami uroczystej wigili dla pracowników mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Interpretacje organów skarbowych są w tej sprawie różne. Z definicji wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 23 ustawy o PIT).

- Kwalifikacja wigilii czy innych spotkań pracowniczych, nie jest jednoznaczna - podkreśla Krzysztof Słapczyński, prawnik z Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu.

Pracodawca ma prawo uznać, że celem organizacji takich spotkań jest motywowanie pracowników, zwiększanie poczucia wspólnoty załogi i pracodawcy. Powoduje to zwiększenie produktywności i zwiększenie przychodów firmy. Organ podatkowy może jednak odmówić takim wydatkom racjonalności.

Krzysztof Słapczyński wyjaśnia, że sprawa kosztów imprezy okolicznościowej była pośrednio rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 148/07). Przedsiębiorca zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o interpretację. Wskazał, że w związku z obchodami święta zakładowego organizuje spotkania zarządu, związków zawodowych z załogą. W tym celu dokonuje zakupu towarów i usług. Pracodawca twierdził, że wydatki te mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i stanowią dla firmy koszt uzyskania przychodu. Organy podatkowe jednak uznały, że nie ma przełożenia wydatków na przychody. Dopiero rozpatrujący tę skargę WSA we Wrocławiu pośrednio uznał stanowisko firmy za prawidłowe.

- Stanowisko to nie zostało jeszcze upowszechnione i nie jest pewne, że w podobnej sprawie nie zapadną odmienne wyroki - przyznaje Krzysztof Słapczyński.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl