Podatek od nieruchomości wybudowanych w trakcie roku podatkowego należy zapłacić od 1 stycznia kolejnego roku. Oznacza to, że od maja, kiedy budynek zacznie być użytkowany, do końca grudnia firma będzie mogła korzystać z niego, nie płacąc podatku od nieruchomości.

Na takie wakacje podatkowe pozwala przepis art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z nim, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).