Faktury za usługę dostępu do internetu podatnik opłaca za pomocą comiesięcznych przelewów. Dokonuje ich osobiście przez internet (bankowe konto internetowe). Posiada comiesięczne dowody wpłaty wygenerowane przez system banku i przez siebie wydrukowane. Czy taka forma dowodów wpłaty (brak pieczątek banku, poczty itp.) będzie uznana przez urząd skarbowy podczas rocznego rozliczenia podatkowego, jako wiarygodne potwierdzenie dokonania opłat za taką usługę? Tak. Potwierdził to w rozmowie z nami Kazimierz Biernacki, doradca podatkowy w firmie Biernacki w Krakowie.

- Zasady korzystania z ulgi internetowej zawarte są w art. 26 ust. 1 pkt 6a oraz art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami warunkiem dokonania odliczeń z tytułu korzystania z sieci internet jest m.in. posiadanie faktur VAT za dostęp do internetu oraz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na dostęp do sieci - tłumaczył Kazimierz Biernacki.

Dodał, że dokumentem takim może być potwierdzona przez bank, pocztę lub inną instytucję pośredniczącą w płatnościach dyspozycja przelewu lub wpłaty gotówkowej na konto dostawcy internetu lub dowód wpłaty gotówkowej dokonanej bezpośrednio w kasie dostawcy internetu.

- W przypadku korzystania z usług bankowości elektronicznej dowodem takim może być również wygenerowane bezpośrednio z systemu bankowego potwierdzenie dyspozycji przelewu lub wyciąg bankowy z dokonaną transakcją. Brak konieczności uzyskania podpisu pracownika banku na wygenerowanych elektronicznie dokumentach wynika natomiast z art. 7 prawa bankowego. Zgodnie z jego treścią dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone - argumentował Kazimierz Biernacki.

Dodał, że wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej i niemodyfikowany w żaden sposób dokument, potwierdzający dokonanie płatności, niezawierający podpisu ani stempla banku, jest wystarczającym dowodem poniesienia wydatków na dostęp do internetu i daje prawo do dokonania odliczeń w ramach tej ulgi.

760 zł wynosi limit odliczenia w roku podatkowym z tytułu ulgi internetowej

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl