Czy wycieczka stanowi świadczenie rzeczowe

Podatnik planuje wykupić wycieczkę dla pracowników. Część kosztu pokryje pracownik, pozostała zostanie sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w zależności od wysokości wynagrodzenia. Czy wycieczka będzie świadczeniem rzeczowym?

Czy wycieczki dla emerytów podlegają PIT

Zakład pracy zorganizował bądź będzie organizował wycieczkę, w której uczestniczyli (będą uczestniczyć) emeryci i renciści będący byłymi pracownikami firmy. Koszt wycieczki został sfinansowany ze środków ZFŚS. Czy taka wycieczka jest opodatkowana?

Czy darmowa wycieczka jest przychodem z pracy

Firma oferuje swoim pracownikom dwa razy w roku wycieczki. Czy wartość takiego świadczenia jest przychodem z pracy?

Czy sponsorowany wyjazd jest kosztem firmy

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Aby zwiększyć i uatrakcyjnić sprzedaż towarów, uzgodnił ze swoimi kontrahentami, że przekroczenie ustalonej granicy zakupu towarów uprawnia kontrahentów do otrzymania nagrody w postaci wycieczki zagranicznej. Czy wydatki na taką wycieczkę podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Czy ubezpieczenie wyjazdu stanowi przychód w PIT

W ramach realizacji zadań pomocy społecznej ze środków gminnych podatnik prowadzi działania socjalne pod szyldem klubu seniora. Działania te obejmują m.in. wyjazdy na imprezy kulturalne, wycieczki. Grupom towarzyszą wtedy pracownicy socjalni jako opiekunowie. Wyjazdy takie odbywają się w ramach ich obowiązków zawodowych, objętych etatem bez względu na porę. Koszty tych wyjazdów, w tym koszty biletów i ubezpieczenia uczestników, ponosi podatnik. Czy wartość ubezpieczenia wycieczki dla opiekuna jest jego przychodem?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania. To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wycieczki turystyczne dla pracowników