Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, jak liczyć termin zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). W tym przypadku, spółka, w której podatnik jest wspólnikiem, rozpoczęła działalność w strefie 14 kwietnia 2000 r. Według bydgoskiej izby przepisy nie wskazują, w jaki sposób określa się upływ 10-letniego terminu zwolnienia podatkowego przysługującego dla działających w SSE. Konieczne jest zatem odwołanie się do przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Dziesięcioletni termin zwolnienia z PIT upłynął dla spółki 14 kwietnia 2010 r. Po tym dniu spółce (proporcjonalnie podatnikowi jako wspólnikowi) przysługiwać będzie zwolnienie 50 proc. dochodu z PIT do 31 grudnia 2011 r. (tj. spółce, proporcjonalnie podatnikowi, przysługiwać będzie zwolnienie 50 proc. dochodu z PIT w okresie 15 kwietnia 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 czerwca 2010 r. (nr ITPB1/415-222/10/MR).