Jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, który pozwoli przynieść korzyści i oszczędności, jest lokalizacja biznesu w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). W Polsce funkcjonuje 14 takich stref. Podmioty działające na terenie stref mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego. Gminy mogą też ustanowić zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Zwolnienie z podatku dochodowego (zarówno w PIT, jak i w CIT) oznacza, że w okresie od dnia uzyskania zezwolenia na działanie w strefie, do wyczerpania pomocy regionalnej lub do końca okresu funkcjonowania strefy podmioty nie płacą podatku od dochodów uzyskanych z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy.
Agata Rutkowska, doradca podatkowy, menedżer w Accreo Taxand, tłumaczy, że fakt objęcia zwolnieniem z podatku wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności w strefie na podstawie posiadanego zezwolenia oznacza konieczność rozróżnienia poszczególnych kategorii przychodów uzyskiwanych przez podatnika w zależności od źródła ich pohodzenia – tj. z działalności strefowej bądź z działalności pozastrefowej. Przychody te będą odpowiednio wolne od podatku lub opodatkowane.