Przesłany do Sejmu senacki projekt nowelizacji ustawy o PIT zakłada zwolnienie z podatku przychodów ze sprzedaży przetworów z własnej uprawy czy hodowli do wysokości 5 tys. zł rocznie. Nadwyżka ma stanowić przychód z innych źródeł.

Jednak zdaniem Andrzeja Ossowskiego, radcy prawnego w Kancelarii Radcy Prawnego Andrzej Ossowski, można mieć zastrzeżenia do projektowanych regulacji. Dodany przepis rozszerzający katalog przychodów z innych źródeł odwołuje się do przepisu, w którym zawarto limitowane zwolnienie podatkowe.

– Gdyby dokonać wykładni językowej projektowanych przepisów, to opodatkowaniu z tzw. innych źródeł podlegałaby tylko i wyłącznie kwota 5 tys. zł, która jednocześnie objęta byłaby zwolnieniem podatkowym – tłumaczy ekspert.

Każdy następny złoty przychodu nie mógłby zostać opodatkowany z tego źródła, gdyż dotyczy tylko przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 5 tys. zł.

– W konsekwencji nadwyżka przychodów podlegałaby opodatkowaniu nie jako przychód z tzw. innych źródeł, ale jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

5 tys. zł – do takiej wysokości będą zwolnione z PIT roczne przychody ze sprzedaży przetworów z własnej uprawy lub hodowli