Wszystkie przepisy podatkowe tworzą skomplikowany system, który dla wielu przedsiębiorców stanowi duże wyzwanie. Otwieramy dyskusję, co należy w nim zmienić.
Otoczenie podatkowe jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ w istotny sposób wpływa na jej koszty biznesowe.
Stąd w interesie każdego podatnika jest, aby system podatkowy, w ramach którego działa jego firma, był maksymalnie przejrzysty, stabilny i tym samym umożliwiający realizację długofalowych strategii biznesowych opartych na pewnych i bezpiecznych założeniach prawnopodatkowych.