Otoczenie podatkowe jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ w istotny sposób wpływa na jej koszty biznesowe.

Stąd w interesie każdego podatnika jest, aby system podatkowy, w ramach którego działa jego firma, był maksymalnie przejrzysty, stabilny i tym samym umożliwiający realizację długofalowych strategii biznesowych opartych na pewnych i bezpiecznych założeniach prawnopodatkowych.

Niestety, ustawy podatkowe oraz ich interpretacja ulegają w Polsce licznym zmianom. Tomasz Siek, menedżer w zespole VAT firmy Deloitte, uważa, że choć podatnicy dysponują różnymi narzędziami, które pozwalają na ograniczenie ryzyka podatkowego, np. interpretacje podatkowe, to wielu przedsiębiorców nadal nie korzysta z takich możliwości. W konsekwencji często są narażeni na spór z organami podatkowymi, który w wielu przypadkach dotyczy kwestii o charakterze technicznym.

– Niektórzy podatnicy skupiają swoją uwagę na zapewnieniu prawidłowości rozliczeń głównych podatków takich jak podatek od towarów i usług czy podatki dochodowe, jednocześnie pozostawiając bez odpowiedniej kontroli inne należności publicznoprawne np. podatki lokalne (podatek od nieruchomości) – ocenia Tomasz Siek.

Ekspert dodaje, że takie podejście również może rodzić problemy w dobie prowadzenia bardzo aktywnej polityki fiskalnej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Badanie polskich podatków

Chcąc aktywnie brać udział w dyskusji na temat poprawy polskiego systemu podatkowego, Deloitte razem z partnerem badania „Dziennikiem Gazetą Prawną” postanowiła zbadać opinie polskich przedsiębiorców na ten temat.

Ankieta stworzona na potrzeby tego badania dotyka najistotniejszych kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi w Polsce, takimi jak wykorzystanie interpretacji podatkowych, kontrole czy też ułatwienia i uproszczenia.

W serii krótkich artykułów, które ukażą się na łamach „DGP”, przedstawione zostaną najistotniejsze pytania wybrane z tej ankiety. Jednocześnie już teraz zachęcamy do udziału w badaniu.

Szczegóły na stronie:

www.deloitte.com/pl/polskisystempodatkowy