Nowelizacje przepisów podatkowych w 2011 r. spowodują wzrost obciążeń fiskalnych, ale też zliberalizują zasady przechowywania dokumentów.
Zmiany w przepisach podatkowych przyniosą budżetowi państwa znaczne wpływy, ale też ułatwią podatnikom wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Podwyżka stawek podatku od towarów i usług