Zmiany w przepisach podatkowych przyniosą budżetowi państwa znaczne wpływy, ale też ułatwią podatnikom wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Podwyżka stawek podatku od towarów i usług

W latach 2011 – 2013 stosowane będą podwyższone o 1 pkt procentowy stawki VAT. Stawka podstawowa wyniesie 23 proc. zamiast 22 proc., a obniżona 8 proc. zamiast 7 proc. Dodatkowo wprowadzono 5-proc. stawkę na nieprzetworzoną żywność oraz podstawowe produkty spożywcze, m.in. chleb, nabiał, przetwory mięsne, soki, a także produkty zbożowe, w tym kaszę, mąkę czy makaron. Podwyżki stawek podstawowej i obniżonej mają charakter tymczasowy, natomiast obniżka stawki z 7 proc. na 5 proc. na podstawowe artykuły żywnościowe jest trwała.

Wyższy VAT oznacza większe wpływy do państwowej kasy. Szacuje się, że zmiany stawek wpłyną na dodatkowy wzrost dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w 2011 r. o ok. 5 mld zł oraz w 2012 r. o ok. 0,5 mld zł (skutek przechodzący). Wyższy VAT przełoży się na wyższe ceny sprzedawanych towarów lub usług. Zatem na zmianach stracą przede wszystkim konsumenci, na których przedsiębiorcy przerzucą podwyżkę VAT w całości lub w części.

5,5 mld zł wyniesie wzrost dochodów budżetu państwa z tytułu VAT

Ograniczenie w odliczaniu VAT od aut i paliwa

Od 1 stycznia 2011 r. zacznie obowiązywać ograniczenie w odliczaniu VAT od zakupu samochodów i nabycia paliw. Ograniczenie w odliczeniu VAT ma obowiązywać przez dwa lata, tj. do 31 grudnia 2012 r.

Dotychczas podatnicy VAT mogli w całości odliczać podatek naliczony przy zakupie samochodów z kratką oraz paliwa do nich. Był to skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej spółki Magoora (C-414/07).

Od zakupu aut – również tych z kratką – będzie można odliczyć do 60 proc. kwoty podatku na fakturze, nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei podatku od zakupu paliwa odliczyć nie będzie można w ogóle. Stratę z powodu tej zmiany odczują przedsiębiorcy, którzy korzystali z odliczania podatku. Zysk, i to spory, bo prawie 2-miliardowy, odczuje budżet państwa.

1,8 mld zł wyniesie wzrost dochodów budżetu państwa z tytułu zakazu odliczaniu VAT od aut i paliwa

Kasy fiskalne dla nowych podatników

Od maja 2011 roku ok. 150 tys. nowych podatników będzie musiało stosować kasy fiskalne w swojej firmie. Według szacunków MF ta grupa przedsiębiorców może potrzebować ok. 300 tysięcy urządzeń.

W wyniku likwidacji zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas najliczniejszymi grupami zawodowymi, które zostaną objęte obowiązkiem stosowania urządzeń fiskalnych, będą: prawnicy, doradcy i lekarze.

Kto na tym zyska? Na pewno budżet państwa. Wpływy budżetowe będą wyższe ze względu na uszczelnienie systemu, i to nie tylko w zakresie VAT, ale także podatków dochodowych. Na zyski mogą też liczyć producenci czy sprzedawcy kas.

Stratę mogą odczuć przedsiębiorcy, którzy kasy będą musieli kupić. Najtańsze urządzenie kosztuje ok. 1 tys. zł. Jednak przepisy rekompensują im te wydatki, gdyż przewidują ulgę na zakup kas. W przypadku rozpoczęcia ewidencji transakcji w terminie podatnik może pomniejszyć podatek lub uzyskać jego zwrot w kwocie stanowiącej 90 proc. kosztów zakupu netto, nie więcej niż 700 zł.

Według wyliczeń ministerialnych konieczność dofinansowania podatnikom zakupu kas spowoduje ubytek w dochodach budżetowych w 2011 roku na poziomie ok. 250 mln zł.

150 tys. to liczba przedsiębiorców, którzy muszą kupić kasy rejestrujące

Rozliczenia elektroniczne podatku dochodowego

Na zmianach w e-rozliczeniach skorzystają osoby fizyczne, które od nowego roku będą mogły przesłać dziewięć (wcześniej pięć) deklaracji podatkowych przez internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Od 2011 roku można korygować e-PIT drogą elektroniczną (rok wcześniej można było jedynie przesłać korektę papierową), a małżonkowie nie muszą przesyłać dodatkowych upoważnień. Natomiast urzędnicy skarbowi nie będą musieli wprowadzać danych z formularzy papierowych do systemu.

Prawdziwa rewolucja nastąpi w przypadku e-faktur. Zyskają podatnicy VAT, w tym firmy. Będą mogli przesyłać faktury w dowolny sposób bez kwalifikowanego e-podpisu ani systemu EDI (będzie to tylko jedna z opcji, którą można wybrać). Na zmianach skorzysta też fiskus, bo łatwiej jest kontrolować faktury elektroniczne niż papierowe.

355 tys. tyle osób złożyło zeznanie za 2009 rok przez internet bez e-podpisu

Ograniczenia przy podwyższaniu wartości wkładu

Wkłady niepieniężne (aporty) do spółek cywilnych oraz spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) będą amortyzowane na innych zasadach. Wprowadza się tzw. zasadę kontynuacji amortyzacji. Jej konsekwencją jest to, że wartość początkowa przedmiotu wkładu, który wcześniej podlegał amortyzacji, ustala się według wartości początkowej określonej w ewidencji wspólnika wnoszącego wkład (według wartości historycznej). W przypadku gdy wkład nie był amortyzowany, wartość początkową ustala się w wysokości wydatków na jego nabycie lub wytworzenie, które były wcześniej zaliczone do kosztów podatkowych.

Dla wspólników nowe zasady oznaczają, że nie zwiększą kosztów podatkowych przy zbyciu wkładu. Stracą więc wspólnicy, którzy będą musieli zapłacić wyższy podatek.

562,5 tys. to liczba spółek osobowych i kapitałowych, których dotyczą zmiany