Od prawie trzech miesięcy marszałek Sejmu nie wyznaczył terminu pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o VAT, która od przyszłego roku zmieni opodatkowanie usług edukacyjnych. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku szkoły językowe z niepokojem przyjęły projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewidujący objęcie kursów językowych 22-proc. stawką VAT. Co istotne, nawet jeśli projekt zostanie uchwalony przez parlament, szkoły językowe nie będą automatycznie objęte VAT. Będą nawet zwolnione z tego podatku, jeśli postarają się o akredytację zgodnie z przepisami oświatowymi.

– Zwolnienie będzie także możliwe, jeśli szkoła uzyska wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego takie jak powiat lub miasto na prawach powiatu – dodaje w rozmowie z nami Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.

Podkreśla także, że Polska jako członek UE jest zobligowana do stosowania przepisów unijnych, jeśli chodzi o VAT, który jest podatkiem zharmonizowanym. W prawie UE zwolnienie usług edukacji jest znacznie węższe niż stosowane obecnie w Polsce.

– Uwzględniając argumenty przedstawione w trakcie konsultacji projektu z innymi resortami oraz przez opinię publiczną Ministerstwo Finansów wprowadziło do projektu m.in. przepis dotyczący akredytacji tak, aby nie zamykać możliwości uczenia się języków obcych bez VAT i jednocześnie zachować wymagania określone w dyrektywie UE – tłumaczy Magdalena Kobos.

Prawo unijne

Nowelizacja ustawy o VAT w odniesieniu do usług edukacyjnych wprowadza przepisy wzorowane na Dyrektywie VAT (2006/112/ WE), która przewiduje zwolnienie z tego podatku usług nauczania prowadzonych przez podmioty prawa publicznego, jednak pozostawia w gestii państw członkowskich uznanie, działania jakich instytucji mogą być uznane za mające cele podobne do tych podmiotów.

Kalina Figurska-Rudnicka, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP, zwraca uwagę, że polski ustawodawca postanowił objąć zwolnieniem oprócz podmiotów objętych systemem oświaty również jednostki z akredytacją.

Projekt nie oznacza automatycznego wprowadzenia opodatkowania VAT działalności wszystkich szkół językowych. Możliwe jest uzyskanie akredytacji (niestety na poszczególne kursy, a nie dla działalności danej placówki) lub uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych (działających na podstawie ustawy o systemie oświaty), co zapewni możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

– Szkoły językowe zapowiadają walkę w toku prac parlamentarnych. Zatem treść przepisów, które wejdą w życie od 2011 roku, nie jest jeszcze przesądzona – zastrzega Kalina Figurska-Rudnicka.