MACIEJ CICHAŃSKI o kontrolach e-handlu - Nieopodatkowana działalność internetowa od pewnego czasu jest monitorowana przez urzędników skarbowych. Bardzo dużo osób sprzedaje produkty za pośrednictwem serwisów internetowych, nie płacąc podatków, i nie chodzi wcale o to, że ktoś sprzedaje za drobną kwotę kilka przedmiotów. Chodzi o takie ilości i kwoty, które świadczą o tym, że osoba taka prowadzi internetowy sklep i nie opłaca z tego tytułu żadnych podatków.
EWA MATYSZEWSKA:
W dniach 7–11 czerwca oraz 21–25 czerwca Izba Skarbowa w Bydgoszczy w ramach Programu Komisji Europejskiej FISCALIS organizuje międzynarodowe wizyty robocze na temat monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem internetu. Po co organizowane są takie spotkania?