MACIEJ CICHAŃSKI o kontrolach e-handlu - Nieopodatkowana działalność internetowa od pewnego czasu jest monitorowana przez urzędników skarbowych. Bardzo dużo osób sprzedaje produkty za pośrednictwem serwisów internetowych, nie płacąc podatków, i nie chodzi wcale o to, że ktoś sprzedaje za drobną kwotę kilka przedmiotów. Chodzi o takie ilości i kwoty, które świadczą o tym, że osoba taka prowadzi internetowy sklep i nie opłaca z tego tytułu żadnych podatków.
EWA MATYSZEWSKA:
W dniach 7–11 czerwca oraz 21–25 czerwca Izba Skarbowa w Bydgoszczy w ramach Programu Komisji Europejskiej FISCALIS organizuje międzynarodowe wizyty robocze na temat monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem internetu. Po co organizowane są takie spotkania?
MACIEJ CICHAŃSKI*:
Spotkania będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk z innymi administracjami podatkowymi w zakresie ujawniania niezarejestrowanej działalność gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem internetu. To ważne, by stosować najlepsze europejskie rozwiązania, bo zwalczanie szarej strefy w tym obszarze to także walka z nieuczciwą konkurencją i wsparcie dla legalnie działających przedsiębiorców.
Czy kontrole firm działających w sieci to coś nowego dla polskiej skarbówki?
Nieopodatkowana działalność internetowa od pewnego czasu jest monitorowana przez urzędników skarbowych. Bardzo dużo osób sprzedaje produkty za pośrednictwem serwisów internetowych, nie płacąc podatków, i nie chodzi wcale o to, że ktoś sprzedaje za drobną kwotę kilka przedmiotów. Chodzi o takie ilości i kwoty, które świadczą o tym, że osoba taka prowadzi internetowy sklep i nie opłaca z tego tytułu żadnych podatków.
Aby przeciwdziałać takim praktykom, z początkiem 2009 roku, w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów, w strukturze organizacyjnej Izby Skarbowej w Bydgoszczy utworzona została specjalna komórka – referat do spraw handlu internetowego.
Podstawowym zadaniem komórki jest systematycznie prowadzona identyfikacja podmiotów działających przy wykorzystaniu sieci internetowej, które nie opłacają należnych podatków. Wyniki przeprowadzonych analiz przekazywane są właściwym naczelnikom urzędów skarbowych do wykorzystania w prowadzonych kontrolach podatkowych.
Jakie są wyniki prowadzonych czynności kontrolnych?
W wyniku prac weryfikacyjnych przeprowadzonych przez referat ds. handlu internetowego w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy dokonano analizy 600 podmiotów z terenu całego kraju, działających w zakresie handlu elektronicznego, których obroty wyniosły łącznie ok. 250 mln zł. Skuteczność kontroli dokonywanych po przeprowadzeniu czynności analitycznych przez referat wynosi ok. 90 proc. Oznacza to, że zdecydowana większość podmiotów, które stały się obiektem zainteresowania komórki do spraw handlu internetowego, niestety nie działała uczciwie.
*Maciej Cichański
z Izby Skarbowej w Bygdoszczy