Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15363) odniosło się do problemu pobierania opłaty targowej za sam fakt eksponowania towarów przeznaczonych na sprzedaż przed lokalem sklepu.

Resort wyjaśnił, że zgodnie z kodeksem cywilnym wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Wystawienie w miejscu sprzedaży na widok publiczny to nie tylko wystawienie towaru w witrynach sklepowych, na zewnątrz lokalu, lecz także we wszelkich miejscach, gdzie dokonuje się sprzedaży. W ocenie resortu wystawienie przez sprzedającego części oferowanego towaru na zewnątrz lokalu nie stanowi odrębnej sprzedaży, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Wystawienie towaru jest ofertą sprzedaży konkretnego handlowca, a ekspozycja towaru jest formą reklamy tego towaru, który znajduje się w pawilonie. Nie stanowi zatem odrębnej oferty i nie można traktować jej jako samodzielnej, oderwanej od sprzedaży dokonywanej na terenie boksu (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 26 maja 2009 r.; sygn. akt I SA/Bd 180/09).

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, z późn. zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, przy czym opłacie targowej nie podlega sprzedaż w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Jak stwierdziło ministerstwo, z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowisku, nie zaś zajmowana na handel powierzchnia.