Organy podatkowe interesują wszystkie przypadki nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw. Zarówno otrzymanie darowizny, jak i spadku podlega bowiem opodatkowaniu. Trzeba wiedzieć, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

● dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;

● darowizny, polecenia darczyńcy;

● zasiedzenia;

● nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

● zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

● nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Grup podatkowych

Kwot wolnych

Wysokości podatku

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak obliczyć należny podatek.