Nowy wzór deklaracji VAT pozwoli na prawidłowe rozliczenie podatku przedsiębiorcom nabywającym usługi transgraniczne.
Od stycznia 2010 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, dotychczasowy podatnicy mogą stosować tylko do końca czerwca.
Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 15181), zmiana druku, która sprowadza się do powiększenia pola na adnotacje urzędu skarbowego, jest zbyteczna i spowoduje jedynie podwojenie kosztów związanych z drukiem formularzy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wyjaśniło, że konieczność aktualizacji wzoru deklaracji wiązała się ze zmianą przepisów ustawy o VAT w zakresie obowiązków podatników dokonujących transakcji z zagranicą.
We wzorze VAT-7 zostały dodane nowe wiersze w części C dotyczącej podatku należnego niezbędne do prawidłowego rozliczenia VAT przez tych podatników. Rozszerzenie części przeznaczonej na adnotacje urzędu skarbowego było jedynie czynnością wtórną do tych zmian.
Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że podatnicy VAT mogą składać deklaracje VAT elektronicznie za pomocą portalu www.e-deklaracje.gov.pl.
Poinformowało również, że obecnie w resorcie trwają prace nad projektami informatycznymi, które mają na celu usprawnienie opracowywania, ewidencjonowania oraz aktualizacji wzorów dokumentów podatkowych w wersji elektronicznej, a także ich udostępniania. Konsekwencją zmian będzie zmniejszenie liczby dokumentów podatkowych w wersji papierowej oraz zminimalizowanie kosztów obsługi tych dokumentów.
Jak wskazał resort, wprowadzono już kilka zmian zmniejszających obciążenia związane ze składaniem deklaracji VAT, m.in. możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne przez wszystkich przedsiębiorców, a nie tylko tzw. małych podatników, oraz zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatników, którzy zawiesili działalność.