Zmiany, które mają ułatwić rozpoczęcie działalności, przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który jest właśnie konsultowany.

Jedna ze zmian dotyczy podatników, którzy wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców będą mogli w jednym okienku dokonać rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Przypomnijmy, że jedno okienko działa od 31 marca 2009 r. Formalności mogą w nim dopełniać nie tylko osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, ale również przedsiębiorcy, którzy zgłaszają zawieszenie lub odwieszenie firmy albo zmianę danych.

Z kolei obowiązek rejestracji dla potrzeb VAT mają podatnicy, których obroty przekraczają rocznie 100 tys. zł. Obecnie składają oni VAT-R do właściwego urzędu skarbowego. Od 2011 roku będą mogli takie zgłoszenie złożyć w jednym okienku w gminie.

– To dobry pomył, choć nie musi oznaczać przełomu – ocenia Andrzej Pośniak, prawnik, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jak wynika z obecnych doświadczeń związanych z tą nowatorską w polskich realiach formą rejestracji, proponowana zmiana nie musi oznaczać ułatwienia dla obywateli. Często bowiem rozwiązanie to wręcz utrudnia życie. Niemniej jednak, nawet jeśli dane rozwiązanie nie do końca jest doskonałe, przynajmniej powinno charakteryzować się pewnego rodzaju jednolitością, aby w ogóle miało sens.

– Jeżeli mówimy o rejestracji w ramach jednego okienka, to abstrahując od trafności samej idei, ważne jest, aby ta możliwość dotyczyła wszystkich elementów typowej rejestracji, a nie tylko jej wybranych aspektów. W tym zakresie proponowana zmiana jest właściwa – dodaje Andrzej Pośniak.

Podobnie uważa Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy. Jego zdaniem wprowadzenie możliwości złożenia wszelkich zgłoszeń rejestracyjnych, w tym do VAT, w jednym okienku uprości procedurę rejestracji. Nie będzie już konieczne składanie odrębnie wizyty w urzędzie skarbowym w celu rejestracji dla VAT.

Niestety, jak pokazała praktyka, wprowadzenie jednego okienka opóźnia moment uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i potwierdzenia rejestracji.

– Opóźnienia te powstają m.in. w związku z koniecznością zwrotu błędnego zgłoszenia za pośrednictwem organu, w którym go złożono, a także terminowości realizacji przesyłek pocztowych – wskazuje Andrzej Nikończyk.

Ekspert dodaje, że rejestracja do VAT w jednym okienku nie będzie obligatoryjna. Podatnicy będą mogli zarejestrować się samodzielnie, jeśli będzie im zależeć na szybkim uzyskaniu numeru identyfikacji podatkowej i potwierdzeniu rejestracji oraz rozpoczęciu działalności.

Ważne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość aktualizacji danych we wniosku o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, składanego na formularzu EDG-1