Od 1 maja 2011 r. nowe grupy podatników będą musiały kupić i stosować w swojej działalności gospodarczej kasy fiskalne m.in. prawnicy, lekarze, rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowany przez Ministerstwo Finansów.

Rozporządzenie od stycznia

Obecne rozporządzenie w sprawie kas obowiązuje do 31 grudnia 2010 r. To projektowane przez MF ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., jednak większość zmian, zwłaszcza rozszerzających katalog podmiotów, które muszą stosować kasy obowiązywałaby od 1 maja 2011 r. Trzeba zatem podkreślić, że ministerstwo po raz pierwszy dotrzymało słowa w zakresie wprowadzania nowych przepisów o kasach. Wiceminister finansów Maciej Grabowski, na początku roku w wywiadzie dla „DGP” powiedział, że da nowym podatnikom przynajmniej rok na dostosowanie się do obowiązków związanych z zakupem i stosowaniem urządzeń fiskalnych. Opublikowany projekt spełnia tę obietnicę.

Limity bez zmian

Projekt rozporządzenia o kasach nie przewiduje zmian w zakresie limitów obrotów, po przekroczeniu których przedsiębiorcy muszą stosować urządzenia fiskalne. Do 31 grudnia 2012 r. zachowane zostanie dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach, tj. 40 tys. zł. Przedłużone zostaje również obecne kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Nadal utrzymana zostaje zasada wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników:

● kontynuujących po 31 grudnia 2010 r. działalność, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą,

● prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

Ponadto w projekcie zaproponowano – podobnie jak jest to w obecnych przepisach – że bez względu na wysokość obrotów, obowiązkiem ewidencji przy zastosowaniu kas będą objęte czynności: w zakresie świadczenia usług przewozów osób i ładunków taksówkami, w zakresie pasażerskich przewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych za przejazd oraz przy dostawie zespołów, podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętu powszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego, sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, płyt CD i DVD oraz niektórych innych nagranych nośników informatycznych, a także sprzedaży wszelkiego rodzaju paliw płynnych oraz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.