Akty prawa unijnego i umowy międzynarodowe muszą być tłumaczone na język polski. W polskich wersjach językowych przepisów podatkowych zdarzają się błędy i nieścisłości. Skutki złych tłumaczeń utrudniają życie podatnikom i pracę sądów administracyjnych.
Po raz pierwszy Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę w swoim sprawozdaniu rocznym za 2009 rok na problemy związane z błędnymi tłumaczeniami aktów prawa unijnego. Pierwsze problemy ujawniły się już w sprawach celnych. Błędów jest jednak dużo więcej. Dla przykładu znaczący problem pojawił się w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Irlandią.

Złe tłumaczenia