Stopniowe rewolucje

Eksperci są zgodni: objęcie nowych grup podatników obowiązkiem posiadania kas rejestrujących wymaga poinformowania ich o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Roman Namysłowski, dyrektor w Ernst & Young, zwraca uwagę, że z informacji dochodzących z MF wynika, że prawodawca jest świadomy konsekwencji proponowanych zmian. Nie jest zamiarem resortu objęcie obowiązkiem posiadania kas rejestrujących wszystkich nowych podmiotów w jednym czasie, ale rozłożenie tego obowiązku w czasie, tak żeby dać podatnikom możliwość zakupu kas. Oznacza to, że część podmiotów zostanie objęta obowiązkiem już w momencie wejścia w życie przepisów, a pozostali systematycznie będą dołączali do tego systemu ewidencjonowania.

Opóźnienia resortu

Ustalając aktualnie obowiązujący zakres merytoryczny i czasowy zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych, MF deklarowało, że jest to kolejny etap przejściowy przed kompleksowym ograniczeniem zwolnień i upowszechnieniem obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas. Zdaniem Jacka Pyssy, radcy prawnego współpracującego z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, istotne zmiany dotyczące upowszechnienia ustawowego obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas planowane są od lat. Albo podatnicy poznają nowe przepisy istotnie rozszerzające obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas w ostatniej chwili, albo zmiany zostaną odłożone na później.

– Mimo że od kilku miesięcy resort finansów deklaruje swój zamiar wprowadzenia kas fiskalnych m.in. u lekarzy i prawników, zmiany te wcale nie są przesądzone – ocenia Jacek Pyssa.

Standardem, który powinien obowiązywać w cywilizowanym państwie demokratycznym, jest to, aby podatnicy nie byli zaskakiwani nowymi rozwiązaniami.

– Brak stabilności przepisów jest jednym z czynników mających najbardziej negatywny wpływ na prowadzenie biznesu – podkreśla Jerzy Martini, doradca podatkowy w Baker & McKenzie.

Jego zdaniem, niestety, standard ten w polskich realiach często nie jest przestrzegany. Jest poważne ryzyko, że również w przypadku kas fiskalnych nie zostanie on zachowany.