CEZARY KRYSIAK o zmianach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - Ministerstwo Finansów zmienia kilkanaście umów podatkowych. Chce m.in. poszerzyć bazę państw, z którymi będą mogły być wymieniane informacje o podatnikach.
ROZMOWA
Co jest powodem renegocjacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska z innymi krajami?
CEZARY KRYSIAK*
Są trzy główne powody. Po pierwsze, ujednolicenie stosowanych w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania. Po drugie, renegocjacja starych umów zawartych w latach 70. Ostatnio zaś rozpoczęliśmy rewizję tych umów, które mają przepisy o fikcyjnym zaliczeniu, czyli tzw. tax sparing credit.
Nad renegocjacją umów pracujemy cały czas. Umowy te są opracowane na podstawie Modelowej Konwencji OECD. W związku z tym, że OECD zmienia swój model, my jesteśmy zmuszeni do modyfikacji zawartych umów.
Czy zmiany ujednolicające zmierzają do tego, aby w umowach dominowała metoda wyłączenia z progresją?
Pierwszy nurt zmian umów rozpoczął się w 2006 roku od renegocjacji umowy ze Zjednoczonym Królestwem. Zakładano ujednolicenie stosowanych w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania poprzez przejście z metody proporcjonalnego odliczenia na bardziej korzystną dla podatników metodę wyłączenia z progresją.
Czy ujednolicenie dotyczy tylko umów z krajami unijnymi?
Głównie chodzi o umowy z krajami UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przed modyfikacją umów proporcjonalne odliczenie miały umowy: ze Zjednoczonym Królestwem, Austrią, Finlandią, Danią, Belgią, Holandią i Islandią. Z tych siedmiu krajów wynegocjonowane są już nowe umowy ze Zjednoczonym Królestwem (obowiązuje od 2007 roku) i Finlandią (zacznie obowiązywać od 2011 roku). Są już zawarte protokoły do umów z Austrią (obowiązuje od 2009 roku) i Danią (podpisany 7 grudnia 2009 r., wejdzie w życie po ratyfikacji). W tym roku powinniśmy sfinalizować protokół z Belgią. Z Holandią i Islandią trwają rozmowy, jednak trudno określić nawet przybliżoną datę ich zakończenia.Jakie umowy jeszcze będą zmieniane?
Tu dochodzimy do drugiego nurtu – renegocjujemy umowy stare, czyli podpisane w latach 70. i w dużej mierze odstające od modelu OECD. Tu skupiamy się na zmianie umowy z USA. To duży projekt. Negocjacje trwają już kilka lat.
W ramach tego nurtu zmieniliśmy już umowę z Norwegią i Finlandią. Właśnie zakończyliśmy renegocjacje umowy z Kanadą. W kolejce do zmiany czeka umowa z Francją.
A co z pozyskiwaniem informacji podatkowych od zagranicznych administracji skarbowych? To obecnie gorący temat.
Kolejny obszar zainteresowania Ministerstwa Finansów dotyczy międzynarodowej współpracy administracyjnej zmierzającej do likwidacji rajów podatkowych. Głównym celem naszych działań jest wprowadzenie jak najszerszej możliwości wymiany informacji podatkowych z administracjami podatkowymi innych państw lub terytoriów. Staramy się, aby każda umowa podatkowa zawierała modelową klauzulę o wymianie informacji podatkowych. Podjęliśmy już rozmowy w sprawie podpisania umów z kilkoma krajami, które miały tajemnicą bankową. Zakończyliśmy rozmowy ze Szwajcarią. 20 kwietnia 2010 r. podpisaliśmy protokół do obowiązującej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającego m.in. opartą na standardach OECD klauzulę o wymianie informacji podatkowych. Podobną klauzulę będziemy włączać do protokołu z Belgią i Austrią. Jesteśmy też w trakcie rozmów lub planujemy w najbliższym czasie podjąć negocjacje umów o wymianie informacji podatkowych z wieloma reżimami, uznawanymi dotychczas za raje podatkowe. Są to m.in. wyspa Man, Jersey, Guernsey, Monako, San Marino, Andora, Liechtenstein, Gibraltar, Antyle Holenderskie, Kajmany. To bardzo dużo pracy, bo dotyczy to około 50 krajów lub terytoriów.
Czy w przypadku rajów podatkowych podpisywane są pełne umowy?
Nie. Na razie chcemy negocjować wyłącznie umowy dotyczące wymiany informacji podatkowych. Do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie można usiąść w przyszłości, jeśli okaże się, że wymiana informacji jest efektywna i jest to uzasadnione z innych względów systemowych.
A czy Ministerstwo Finansów zawiera nowe umowy?
Tak. W tym roku zaczęła obowiązywać umowa z Katarem. A w roku ubiegłym przeprowadzono negocjacje w sprawie zawarcia umowy z Arabią Saudyjską.
*Cezary Krysiak
dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów