PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy w Kancelarii Doradców i Audytorów

Tak

Podatek od towarów i usług w omawianym przypadku rozliczamy na ogólnych zasadach.

Jeżeli firma wykonuje wyłącznie działalność opodatkowaną, to odliczamy VAT w całości w miesiącu, w którym otrzymano fakturę lub w miesiącu następnym. Zakładam przy tym, że nabywane wizytówki w miesiącu otrzymania faktury lub wcześniej. Jeśli przedsiębiorca wykonuje czynności zwolnione oraz opodatkowane, to odlicza VAT z faktury za wizytówki proporcją. Odliczenie VAT od opisanego zakupu jest jedyną operacją w rozliczeniu VAT. Wydawanie wizytówek nie podlega już opodatkowaniu. Nie stosuje się opodatkowania VAT dostawy nieodpłatnej towarów, jeżeli są nimi przekazywane bezpłatnie drukowane materiały informacyjne lub reklamowe.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).