U przedsiębiorcy, który wolne środki z podstawowego rachunku bankowego firmy umieszcza na lokacie bankowej i uzyskuje w ten sposób odsetki, powstaje przychód z kapitałów pieniężnych – twierdzi dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 19 marca 2010 r. (nr IPPB1/415-97/10-2/EC).

Zdaniem ekspertów warszawska izba poszła za daleko i wydała interpretację niezgodną z obowiązującymi przepisami.

Rozstrzygnięcia organów podatkowych w kwestii uznawania odsetek z lokat za przychody ze źródeł innych niż działalność gospodarcza budzą wiele kontrowersji. Jak tłumaczy Irmina Fleszar, ekspert w Grant Thornton Frąckowiak, spór toczy się o to, czy tworzona przez przedsiębiorcę lokata na subkoncie rachunku podstawowego pełni taką samą funkcję jak rachunek podstawowy, czyli czy służy wykonywaniu działalności gospodarczej, czy też ma cel inwestycyjny. Od tego zależy sposób opodatkowania odsetek.

– Kierunek, w jakim zmierzają organy podatkowe, wskazuje, że biorą one pod uwagę cel zakładanego rachunku – konkluduje Irmina Fleszar.

Paweł Kochanowski, doradca podatkowy, starszy menedżer w ITA Doradztwo Podatkowe, tłumaczy, że przepisy ustawy o PIT wskazują, że opodatkowanie odsetek jako przychodu z kapitałów pieniężnych ma miejsce wtedy, gdy nie są to kwoty otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W interpretacji warszawska izba zakwalifikowała odsetki od środków lokowanych na specjalnym subkoncie jako kapitały pieniężne. Podstawą było to, że są one przelewane z rachunku firmy na odrębne subkonto lokacyjne.

– Trudno zgodzić się z tą argumentacją. Co do zasady nie zmienia to charakteru samych środków pieniężnych. Są one ciągle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – uważa Paweł Kochanowski.

– I dlatego pogląd izby nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących przepisach – dodaje.