Nasz czytelnik sprzedaje towary pochodzące z krajów pozaunijnych. Towar dostarczany jest pocztą. Jednak część towaru dostarczona została z pominięciem odprawy celnej. Zdaniem ekspertów, by móc sprzedawać towar, jak również by uniknąć oskarżenia o przemyt, czytelnik powinien z własnej inicjatywy wyjaśnić sytuację z organem celnym oraz z Pocztą Polską lub firmą kurierską.

– Jeżeli towary są przywożone z krajów trzecich do celów handlowych i są obejmowane w Polsce procedurą dopuszczenia do obrotu, należy liczyć się z zapłatą należności celnych i należnych podatków – przypomina Andrzej Milczarczyk, menedżer z PricewaterhouseCoopers.

W sytuacji, w której przesyłka pocztowa zawierająca towary podlegające należnościom celnym jest doręczana do polskiego przedsiębiorcy za pośrednictwem Poczty Polskiej, sposób postępowania w wypełnieniu obowiązków celnych i podatkowych jest uzależniony od wartości przesyłki. Jeżeli wartość ta nie przekracza 1 tys. euro, wówczas funkcjonariusz celny sporządza tzw. dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego – obrót pocztowy (przywóz), który następnie wraz z przesyłką jest dostarczany przez Pocztę Polską do przedsiębiorcy, czyli adresata przesyłki. Jeżeli wartość towarów przekracza 1 tys. euro, przedsiębiorca jest wzywany do wypełnienia dokumentu SAD oraz do uiszczenia należności celnopodatkowych.

Adresat przesyłki podlegającej należnościom przywozowym, po jej odbiorze, powinien dysponować dokumentem celnym, potwierdzającym, że towary zostały odprawione w urzędzie celnym. Może to być dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego – obrót pocztowy (przywóz) lub dokument SAD.

– Ujawnienie w toku kontroli celnej lub podatkowej, że towarom nie nadano przeznaczenia celnego, może w efekcie prowadzić do wszczęcia postępowania w sprawie nielegalnego wprowadzenia towaru na obszar celny Wspólnoty – przestrzega Sylwester Witalis, doradca podatkowy z PricewaterhouseCoopers.

Stanowi to przemyt towarów, chyba że przedsiębiorca sam zgłosi brak zapłaty należności celnopodatkowych do organów celnych.